Voda a kanalizácia

Potrubné rozvody na teplú a studenú vodu a taktiež odvod splaškových vôd

sú neodmysliteľnou súčasťou každej stavby. Pri stavbe nového domu

je dobré venovať náležitú pozornosť ich projektovaniu, pretože od rozumného

umiestnenia závisí bezproblémová prevádzka a čiastočne aj úspora energie.KANALIZAČNÉ, ODPADOVÉ,
TLAKOVÉ, DRENÁŽNE RÚRY

TVAROVKY (KG, PVC,HT)

ŽLABY VODA
POKLOPY

ULIČNÉ A DVORNÉ VPUSTY

VODOMERNÉ ŠACHTY ŽUMPY

Kontakt na predajňu
Adresa
STAV - MARKET s.r.o. Snina
SNP 28
069 01 Snina
Slovensko